Subpage cover photo

Erasmus +

Nazwa Programu Erasmus +

Akcja 2 „Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych”

Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych”

Tytuł Projektu „How to teach - how to learn. Learning skills and teaching methods of older people”

Numer Umowy 2019-1-PL01-KA204-065793  

"How to teach - how to learn. Learning skills and teaching methods of older people" to projekt, polegający na wymianie doświadczeń pomiędzy trzema organizacjami partnerskimi: z Polski (Stowarzyszenie „Strefa Spotkań”), Włoch (Enjoy Sicily Associazione Culturale) oraz Hiszpanii (Universal Mobility SL), w dziedzinie kształcenia osób dorosłych, ze szczególnym naciskiem na nauczanie języków obcych.
W zaplanowanych działaniach wezmą udział zarówno słuchacze (osoby biorące udział w zajęciach, organizowanych w MAL „Strefa Spotkań”), jak i nauczyciele (lektorzy języków obcych).

Dla pierwszej grupy udział w projekcie będzie okazją do nauki języków obcych za granicą, bliższego poznania kultury i mieszkańców oraz otwarcia na wielokulturowość i różnorodność. Dla drugiej grupy wymiana stworzy możliwość poznania nowatorskich metod pracy z osobami dorosłymi (sposobów zachęcania do nauki, przełamywania barier itp.). Projekt realizowany jest od grudnia 2019 r. Z uwagi na pandemię COVID-19, czas realizacji został przedłużony do 31 stycznia 2022 r.  


I Międzynarodowe Spotkanie Projektowe Data: 28 - 30 kwietnia 2021 r.

Miejsce: Universal Mobility SL, Granada

Tytuł projektu: "How to teach - how to learn. Umiejętności uczenia się i metody nauczania osób starszych"

Numer projektu: 2019-1-PL01-KA204-065793  

Spotkanie organizacyjne, ustalenie kwestii administracyjnych i organizacyjnych, podział obowiązków, przygotowanie do pierwszej mobilności łączonej dorosłych słuchaczy i nauczycieli.  

Dzień 1:
14.00 - 18.00 

 • obiad wzajemne poznanie się
 • przegląd projektu, cele, zadania i oczekiwane rezultaty  

Dzień 2:
11.00 - 13.00

dyskusja na temat priorytetów i celów

 • dyskusja na temat grup docelowych i rezultatów dla słuchaczy, kadry nauczycielskiej i organizacji
 • charakterystyka współpracy pomiędzy partnerami (zakres odpowiedzialności, ustalenia administracyjne, monitoring, ryzyko i trwałość projektu)
 • analiza końcowego budżetu i poinformowanie wszystkich partnerów o kwestiach związanych z zarządzaniem finansowym
 • monitorowanie projektu i terminy raportów okresowych, przejściowych i końcowych.  

15.00 - 18.00

 • ponowne dostosowanie harmonogramu działań
 • zakwaterowanie i wyżywienie, połączenia lotnicze 
 • plan pracy na kolejne miesiące
 • role i obowiązki partnerów
 • wnioski końcowe i ocena spotkania  

Dzień 3:

 • zwiedzanie i powrót

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.